Barnplacering

Bra Vård SAVO-familjhem erbjuder sina uppdragsgivare kompetenta, stabila och engagerade konsulentstödda familjehem och jourhem.

I våra verksamhet befinner sig flera olika familjer med olika kulturella bakgrunder och våra familjehem och jourhemen talar olika språk; svenska, persiska, kurdiska (sorani och kirmanji), dari, arabiska, amhariska och eritrianska. Då är Bra Vård SAVO-familjehem en mångkulturell verksamhet med hög kulturkompetens som kan matcha nya anlända barn från olika länder.

Kontakta oss

Bra Vård SAVO AB

Björn järnsidas väg 17, 178 91 Munsö

Bruno Liljeforsgatan 85, 754 29 Uppsala

E-postadress

info@bravardsavo.se

Telefon

073-689 66 77

072-038 91 42

072-949 12 97