Familjehem

Att bli familjehem betyder att du tar emot barn och ungdomar under en kortare eller längre period. Som familjehem behöver inte man vara expert på barn utan att dina erfarenheter och din kännedom om barn och uppfostran och barnet behov båda fysiskt och psykiskt.

Att du kan skaffa en trygg miljö där kan barnen känna sig sedda och trygga. Det sker genom att du livserfarenheter, engagemang och öppenhet samt du ägnar tid åt barn och har tillräckligt utrymme. Din stabila sociala situation, förståelse och kunskap om ensamstående barn och andra utsatta barn.

Bra Vård SAVO erbjuder familjehemmen på handledning, stöd och tillgänglighet. Uppdraget underlättas genom att familjehemmen träffar varandra vid gemensamma aktiviteter som arrangeras av Bra Vård SAVO och där skaffas möjlighet att vi utbyter erfarenheter samt ett socialt nätverk skaffas kring barnen.
Jourhem

En jourfamilj tar emot akut placering som avvaktar på vidare beslut utav socialtjänsten. Jourfamiljen utreds på samma sätt som familjehem och behöver familjen ha en person hemma under dagtid p.g.a. att barnet kan placeras när som helst.
Kontaktfamilj

Att man tar emot barn under kortare tider t.ex. helger eller några veckodagar kallas kontaktfamilj. Här gäller samma rutiner om utredning och placeringen sker utifrån socialtjänstens beslut och barnets behov

Kontakta oss

Bra Vård SAVO AB

Björn järnsidas väg 17, 178 91 Munsö

Bruno Liljeforsgatan 85, 754 29 Uppsala

E-postadress

info@bravardsavo.se

Telefon

073-689 66 77

072-038 91 42

072-949 12 97