Hemtjänst

Inom detta område så bjuder vi:

  • Hemtjänst
  • Personlig Assistans
  • Ledsagning
  • Boendestöd
  • Barnvakt

Vi har avtal med Stockholms Stads alla stadsdelar och Uppsalas Kommun.

Alla tjänster söker Du i kommunen eller i stadsdelen genom att kontakta en biståndshandläggare, biståndshandläggaren vill därefter träffa dig för att bedöma vad du har rätt till för hjälp och du får sedan ett biståndsbeslut. I samband med att besöket från biståndshandläggaren får du information om att du kan välja utförare och kan då välja Bra Vård AB som din utförare.

Vi kan vara dig behjälplig med hur du ska ansöka.

Vi erbjuder alla former av biståndsbedömda insatser för äldre och funktionshindrade.

Vi kan erbjuda Er flerspråkig personal.

Kontakta oss

Bra Vård SAVO AB

Björn järnsidas väg 17, 178 91 Munsö

Bruno Liljeforsgatan 85, 754 29 Uppsala

E-postadress

info@bravardsavo.se

Telefon

073-689 66 77

072-038 91 42

072-949 12 97